Online Araç Randevu Sistemi, Resmi Araç Muayene hizmeti veren kurumdan bağımsız özel hizmet vermektedir. Web sitemiz üzerinden oluşturduğunuz araç muayene randevularını Resmi Araç Muayene hizmeti veren kurum internet sitesi üzerinden hiç bir ücret ödemeden sizin adınıza alıyoruz, danışmanlık hizmetine ihtiyaç duymuyorsanız randevunuzu ücretsiz olarak kendiniz de alabilirsiniz. Bu işlemi yapmak için sizden hizmet bedeli talep ediyoruz. Daha detaylı bilgi için lütfen Hizmet Şartlarına göz atın.Resmi Araç Muayene hizmeti veren kurum ile hiç bir bağlantımız yoktur.

GİZLİLİK POLİTİKASI

HAKKIMIZDA

Şirketimiz TÜVTÜRK ve ortaklarından tamamen bağımsız olup özel danışmanlık şirketi olarak araç sahiplerine hizmet vermektedir. Hizmet kapsamında istasyona gitmeden önce yapmanız gerekenler, istasyonda yapmanız gerekenleri size bildiririz, randevu tarihiniz gelmeden size bilgilendirme e-postası göndeririz. Bu hizmetler için tek sefer için ödenen TL DANIŞMANLIK HİZMET BEDELİ karşılığında 5 yıl süre ile araç takipleriniz yapılıp, araç cinsinize göre bir sonraki muayene tarihinizde 30 gün öncesinden sizi bilgilendiririz ve tekrar bir ücret almaksızın araç muayene randevusu alma işlemlerinizi gerçekleştiririz. Ayrıca muayene tekrarı randevularınızı da 5 yıl süre boyunca sistemimiz üzerinden ücretsiz olarak alabilirsiniz..

HİZMET ŞARTLARI

Madde 1. TARAFLAR İşbu Internet Sitesi Kullanım Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.),bir tarafta ticaret merkezi İstanbul (bundan böyle “ARAC KONTROL” olarak anılacaktır) diğer tarafta, İnternet Sitesi sunulan hizmetlerden kullanıcı olarak faydalanmak isteyen ve Internet Sitesi’nde Mesaj kaydı oluşturan internet kullanıcısı (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir. ARAC KONTROL ve Kullanıcı işbu Sözleşme’de ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” adı altında anılacaktır.

Madde 2. TANIMLAR

İşbu sözleşme metni içerisinde, aksi açıkça belirtilmedikçe; Anlaşmaya Varılmış İş: Hizmet Veren tarafından Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti verilen, ve bu Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti’nin Kullanıcı tarafından kabul edildiği bir Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmetini, Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti: Kullanıcı tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti istemek amacıyla Internet Sitesi üzerinde yayınlanan ürün, hizmet veya iş satın alma isteğini, Hizmet Veren: Internet Sitesi üzerinden Mesaj kaydı oluşturan ve bir Kullanıcı tarafından gönderilen Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti’ne cevap olarak hizmet sağlamak üzere Otomobil Check-Up kontrol / Hizmet Teklifi sunabilen bir şahıs, kuruluş veya diğer tüzel kişiyi (Hizmet Veren tüzel kişi ise, “Hizmet Veren” terimi söz konusu Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten bağlı personelini de içerecektir.), Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti: Bir Hizmet Veren’in, bir Kullanıcının gönderdiği Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti’ne yanıt olarak gönderdiği, ürün ve/veya hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini, ifade eder.

Madde 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu Sözleşme, herhangi bir Kullanıcı’nın Internet Sitesi’ni kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşmedir.

Madde 4. İNTERNET SİTESİ KULLANIM KURALLARI

İnternet Sitesi’nin kullanımında aşağıda belirtilen kurallar uygulanacaktır. Kullanıcı bu kurallara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
4.1. Kullanıcı olarak, İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlerden faydalanmak isteyenler üye kaydı oluşturacaktır. Kullanıcı, üye kaydı oluşturmak için talep edilen iletişim ve kimlik bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak vermeyi, bu bilgilerin ARAC KONTROL tarafından İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetler doğrultusunda tutulmasını, işlenmesini, arşivlenmesini ve paylaşılmasını kabul eder. Kullanıcı, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, değişikliği derhal bildirmeyi kabul eder.
4.2. 18 yaşından küçükler, Kullanıcı olarak üye / Mesaj kayıtları yapılmış olsa dahi Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti’nde bulunamazlar.
4.3. Kullanıcı üye/Mesaj kaydı oluşturmak ve Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti’nde bulunmak için herhangi bir ücret ödemeyecek, Anlaşmaya Varılmış İş için öngörülen ücreti ve/veya bedeli ödeyecektir. ARAC KONTROL, Internet Sitesi’nin kullanımı her zaman ücretli hale getirme ve ücret talep etme hakkına sahiptir.
4.4. Kullanıcı, geçerli bir Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti sunmak için, İnternet Sitesi’nde sorulan tüm gerekli bilgileri (ne yapılmasını istedikleri, ne zaman yapılmasını istedikleri, nerede yapılmasını istedikleri gibi) doğru, eksiksiz ve açık olarak vermelidir.
4.5. ARAC KONTROL, kendisine Kullanıcı tarafından verilen hizmet, ürün ve sipariş bilgilerinin, kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, Internet Sitesi’nde yer almasını ve Hizmet Veren’lere iletilmesini sağlayacaktır.
4.6. Kullanıcı tarafından Internet Sitesi üzerinden verilen Hizmet Talep/leri ile Hizmet Talepleri kapsamında iletilen her türlü veri;
4.6.1. Yanıltıcı olmayacak;
4.6.2. Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcı/lara açıkça saldırıcı içermeyecek;
4.6.3. Herhangi bir üçüncü şahsın, telif hakları, patent, marka, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını, yayın, reklam ya da gizlilik haklarını ihlal etmeyecek;
4.6.4. Hiçbir kanun, tüzük, talimat veya yönetmeliği (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet, ayrımcılık yasağı veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmeyecek;
4.6.5. Onur kırıcı, iftiracı, yasalara aykırı şekilde tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak;
4.6.6. “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içermeyecek;
4.6.7. Müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi, 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler içeremez;
4.6.8. Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlamayacak ve Virüs, truva atı, solucan, saatli bomba, cancelbot veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren, gizlice engelleyen veya ele geçiren diğer bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir.
4.7. Kullanıcı kendisinden başkası adına ve/veya üzerinde haklı bir menfaati olmayan araçlarla ilgili olarak Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti açamaz.
4.8. Kullanıcı, Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti için Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti toplanmak üzere Internet Sitesi’nde seçenekli olarak sunulan ihale süresini seçecek; ARAC KONTROL bu ihale süre boyunca Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmetini Hizmet Veren’lerle paylaşarak Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti toplayacak, sunulan Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti’lerini Kullanıcıya iletecektir.
4.9. ARAC KONTROL Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti’ni ileteceği Hizmet Veren’leri tek tarafları olarak belirleyecektir.
4.10. Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti/leri ihale süresinin dolmasının ardından 10 gün süreyle geçerli ve bağlayıcı olup, 10 günlük sürenin dolmasının ardından Kullanıcı ancak Hizmet Veren tarafından kabul edilmesi halinde Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti’nde belirtilen şart ve koşullarla hizmet / ürün alabilir.
4.11. Kullanıcı, belirtilen Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti için yalnız bir Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti’ni kabul edebilir. Kullanıcı’nın Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti’ni kabul etmesiyle birlikte; Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti, bu Teklifin içeriğinde belirtilen şart ve koşullar ile öngörülen ücret / bedel üzerinden Anlaşmaya Varılmış İş olarak kabul edilir.
4.12. Kullanıcı, Anlaşmaya Varılmış İş için öngörülen ücret / bedeli ödemekle yükümlüdür.
4.13. Kullanıcı, Anlaşmaya Varılan İş’in Hizmet Veren tarafından öngörülen sürede ve şekilde bitirilip bitirilmediğini, bu İş nedeniyle Kullanıcı tarafından yapılan ödemeyi ARAC KONTROL’a bildirecek ve Internet Sitesi üzerinde Hizmet Talebi’ni kapatacaktır. ARAC KONTROL, bu işlemler için Kullanıcı ile iletişim kurabilir.
4.14. Anlaşmaya Varılmış İş’in iptali, Internet Sitesi üzerinden yapılacaktır.

Madde 5. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Kullanıcı kullanım haklarını, Kullanıcı adı ve şifresini başkasına devredemez. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, ARAC KONTROL’nin bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için aynen rücu hakkına sahip olduğunu ve ARAC KONTROL’nin bu nedenle uğrayacağı tüm zararı derhal ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2. ARAC KONTROL, Kullanıcı’nın İnternet Sitesi’ne erişimini kısmen veya tamamen sınırlandırabilir, üye kaydını hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın, her zaman silebilir, Kullanıcı’yı Internet Sitesi’ni kullanmaktan men edebilir.
5.3. ARAC KONTROL, Internet Sitesi’nin yazılımını, iş şeklini, Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti ve Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti içeriğini ve bunlara yönelik her türlü işleyişi, işbu Sözleşme’de tanımlanan İnternet Sitesi kullanım kuralarını tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir, Internet Sitesi’nde yer alan modülleri kaldırabilir ve/veya yeni modüller ekleyebilir.
5.4. Kullanıcı, Internet Sitesi’nin kullanımından veya bir arıza sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı ARAC KONTROL’nin sorumlu olmadığı ve bu nedenle ARAC KONTROL’tan tüm tazminat taleplerinden feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
5.5. Kullanıcının verdiği yanlış, eksik veya belirsiz bilgiler nedeniyle Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti’nde meydana gelebilecek değişikliklerden, ek ücret taleplerinden ve her türlü zarardan Kullanıcı sorumludur.
5.6. ARAC KONTROL, Kullanıcı’nın Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti’nde bulunduğu bölgesinde, Kullanıcı’nın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti veya taahhüt etmez.
5.7. ARAC KONTROL Kullanıcı’ya Hizmet Veren’den ya da üçüncü şahıslar tarafından Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti kapsamında iletilen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.
5.8. ARAC KONTROL hizmetin verilmesi sırasında Hizmet Veren’in isteği doğrultusunda Hizmet Veren adına teklif verebilir. Ancak bu durum hiçbir şekilde ARAC KONTROL’nun Hizmet Veren ile ortaklığını veya Anlaşmaya Varılmış İş’in ifasından ARAC KONTROL’nin kısmen veya tamamen sorumlu olduğu anlamına gelmez.
5.9. Kullanıcı, Hizmet Veren ile herhangi bir Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti hakkında Internet Sitesi dışında iletişime geçmeyeceğini, öyle bir iletişimin tespit edilmesi halinde; ARAC KONTROL’u dışarıda bırakmak ve ücret ödememek amacı ile yapıldığı kabul edileceğinden Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti olarak belirtilen fiyat kadar cezai şartı ARAC KONTROL’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
5.10. ARAC KONTROL, Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti’yle ilgili olarak Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti oluşturulması veya belli bir sayıda Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti sayısına ulaşılması konusunda hiçbir taahhütte bulunmamaktadır.
5.11. ARAC KONTROL, herhangi bir Hizmet Veren’in hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez. ARAC KONTROL, Hizmet Veren’in çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.
5.12. Kullanıcı, Anlaşmaya Varılmış İş’in tüm sorumluluğunun Hizmet Veren’in olduğunu ve ARAC KONTROL’nin Anlaşmaya Varılmış İş kapsamında verilen ürünler / sunulan hizmetler konusunda hiçbir garanti, taahhüt veya sorumluluğunun olmadığını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.13. Kullanıcı, Internet Sitesi’nin sadece Kullanıcıları ve Hizmet Veren/leri bir araya getirmek amacıyla kurulduğunu ve ARAC KONTROL ile Hizmet Veren arasında istihdam, yarı zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya acentelik ilişkisi bulunmadığını bildiğini; bu kapsamda ARAC KONTROL’nin Hizmet Veren adına Araç Muayene Randevusu Danışmanlık Hizmeti sunması veya sunmaması ile ya da Anlaşmaya Varılmış İş nedeniyle Kullanıcı’nın uğradığı zararlar ile ilgili olarak hiçbir sorumluluğu olmadığını gayri kabili rücu kabul, beyan eder.
5.14. ARAC KONTROL Internet Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Internet Sitesinin ya da Internet Sitesi üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını, Internet Sitesi ve içeriği, “olduğu gibi” ve “kullanılabilir olduğu sürece” koşulları çerçevesinde verildiğinden ARAC KONTROL, Internet Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.
5.15. ARAC KONTROL, Internet Sitesi ya da Internet Sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Internet Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin hiçbir sorumluluğu olmadığını beyan eder.
5.16. ARAC KONTROL, Internet Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
5.17. ARAC KONTROL, kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
5.18. Internet Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, ARAC KONTROL dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Internet Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.
5.19. Internet Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir ve bunlara güvenilmesi tavsiye edilmemektedir. Bahsi geçen içerik’ten tamamen söz konusu yazarlar sorumludurlar. ARAC KONTROL (i) Internet Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Internet Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.
5.20. Internet Sitesi ARAC KONTROL kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. ARAC KONTROL, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Madde 6. TELİF HAKLARI

6.1. Internet Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. ARAC KONTROL, Internet Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır.
6.2. Internet Sitesi’nin tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı ARAC KONTROL’a aittir. ARAC KONTROL Kullanıcı’ya, adı geçen yazılım/ların kopyalanması veya ticari veya kişisel olarak Internet Sitesi dışında kullanılması konusunda hiçbir hak veya yetki tanımamıştır.

Madde 7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESHİ

7.1. Bu Sözleşme Internet Sitesi kullanıldığı, üyelik kaydı devam ettiği ve ARAC KONTROL tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.
7.2. Bu Sözleşme, ARAC KONTROL tarafından uygun görüldüğü zamanda yenilenebilir ve kullanıcılardan tekrar onay istenebilir.
7.3. ARAC KONTROL, hesap kaydında belirtilen elektronik posta adresine bildirimde bulunarak, hesabı ve-veya bu Sözleşme’yi dilediği zaman sebepli veya sebepsiz derhal tazminat sorumluluğu olmaksızın feshedebilir.

Madde 8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1. Taraflar’dan her biri, işbu Sözleşme’nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde Sözleşme’nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.
8.2. ARAC KONTROL işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.
8.3. ARAC KONTROL, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Internet Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Internet Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Internet Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına bağlı olacaktır. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.
8.4. ARAC KONTROL’nin çalışma imkanlarının kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi kontrolü haricinde zuhur eden haller işbu sözleşme konusu edimlerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde mücbir sebep sayılır ve mücbir sebepler karşısında ARAC KONTROL, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, üyelik kaydını tamamlamakla 8 (sekiz) maddeden ibaret işbu elektronik Sözleşme’nin içeriğini tamamıyla anladığını, Internet Sitesi’nin kullanım kurallarına uyacağını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı taahhüt etmiş olup; bu Sözleşme Kullanıcı’nın üyelik kaydını tamamladığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Madde 9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

9.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İngiltere (Londra) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.